JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

egyházak PDF Nyomtatás E-mail

 EGYHÁZAK

Vásárosfalu kis település, mégis viszonylag sokféle vallású ember lakóhelye volt. Ennek magyarázata lehet, hogy egy kis községben nagyobb az összetartó erő, a tolerancia, a segítőkészség, hiszen jobban egymásra vannak utalva az emberek. Főleg így volt ez azokban az időkben, amikor a lakosság túlnyomó többsége évekig még a falu határát sem lépte át. A közös gondok, problémák, örömök és sikerek kovácsolták ilyenné Vásárosfalu lakosságát. Ezért a vallás nem jelentett megosztást, jól megfértek egymás mellett az evangélikusok, katolikusok, reformátusok és zsidók.Darnóczy a következőket írja a  XIX.század első felének Vásárosfalujáról:

„1851-ben 175 katolikus, 145 evangélikus és 13 zsidó lakja. „ Később az arányok Fényes Elek szerint az alábbi módon alakultak: 157 katolikus, 128 evangélikus és már csak két zsidó lakost említ. 1996-ban a lakosság felekezeti megoszlása a következőképpen alakult: 93 katolikus, 75 evangélikus.

 

KATOLIKUS  EGYHÁZ

A keresztény vallás a honfoglalás után terjedt el hazánkban, amikor I.István király elrendelte az egyisten hitre való áttérést és a templomok építését. Kezdetben kötelezte a falvakat, hogy tíz falunként templomot építsenek, amelynek papját a lakosok látták el anyagi javakkal. Környékünkön akkor az építés kiválasztása Pápócra esett. Vásárosfalu a középkorban a csornai prépostság birtoka volt. Temploma nem volt.  A hívők a vasárnapi misére kezdetben Pápócra jártak. A szomszédos Beleden épített templomról első említés is csak 1308-as oklevélben történik. Ettől kezdve Vásárosfalu lakóinak is ez a templom szolgált imádkozó helyéül. Beledben a XVI.század végén már volt anyagyülekezet. Fényes Elek 1851-ben kiadott geográphia szótára szerint Vásárosfalunak „van egy kath. fiókegyháza”

A vásárosfalui templom a XIX.század második felében épülhetett. saját papja nem volt. Az isteni szolgálatot a beledi, a páli vagy a rábakecöli plébánosok látták el.

 

EVANGÉLIKUS  EGYHÁZ

A reformáció gyorsan terjedt a Dunántúlon és egyre többen csatlakoztak ebben az időben az új vallási irányzathoz. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a Nádasdy család és az alpispán Ostffy Jakab is evangélikus volt. Az ellenreformáció ideje a hívek rekatolizációját szolgálta. Ekkor, -amit a beledi evangélikus gyülekezet feljegyzései „gyászos évtizedek”-ként emlegetnek- rövid ideig Beled Vásárosfalu filiája volt (1669-től az 1680-as évekig).

Az 1681-es Sopronban tartott országgyűlés 26. törvénycikke vármegyénként két helyen engedélyezte a protestánsoknak vallásuk gyakorlását. Ez a két hely Nemeskér és Vadosfa volt. Ettől kezdve  az evangélikus hívek Vadosfára jártak istentiszteletre. 1806-ban megépült a beledi  evangélikus templom és 1827-ben a beledi  gyülekezet elszakadt Vadosfától. Ettől az időtől kezdve Vásárosfalu evangélikus lakossága Beledbe járt istentiszteletre. Vásárosfaluban 1874-ben megépült az evangélikus iskola, mely több mint egy évszázadon keresztül hétköznaponként iskolaként, ünnepnaponként pedig imaházként szolgálta a falu  lakosságát egészen. Ebben az időben épült a harangláb is az épület elé, amelyet a millecentenárium évében 1999-ben villamosítottak. 1969-ben a körzetesítés hatására megszűnt az iskola és ettől kezdve az épület kizárólag imaházként működött egészen napjainkig. A vásárosfalui gyülekezet nem tett le arról, hogy saját templomot építsen. Így 2015 tavaszán az imaházat lebontották és készülnek a tervek egy új evangélikus kistemplom megépítésére. Addig átmenetileg az evangélikus istentiszteletek megtartására a katolikus templomban kerül sor. A két felekezet vallásgyakorlását nem zavarja a közös épület, mivel a katolikus miséket szombati napon délután az evangélikus istentiszteleteket pedig vasárnap reggel tartják. Az imaház előtti harangláb két harangja a villamosítás óta reggel, délben és este szólal meg, jelzik az idő múlását és emlékeztetnek a múlt tiszteletére és méltó eseményeire. A nagyobbik harang felirata: „A világháborúban elesett evang. hősök emlékére közadakozás útján öntette a Vásárosfalui Evang. gyülekezet.”

A kisebbik felirata:”Mátis János és neje Edvi Terézia hősi halált halt Gyula fiúk emlékére 1921.”

 

 

ZSIDÓ  EGYHÁZ

A zsidóság története a római korig nyúlik vissza, ugyanis Pannónia provincia területéről nemcsak ókeresztény, de zsidó emlékek is előkerültek. A zsidóság megítélése, elfogadása szinte mindig a politika függvénye volt. Voltak a történelemnek olyan időszakai, amikor kiváltságlevelet kaptak (IV.Béla), és voltak olyanok, amikor üldözték őket (I.Lajos, Mátyás halála után…). A török kiűzése után Lipót császár kitiltotta a zsidókat a királyi városokból. Csak bányavárosok körzetében és a földesúri és egyházi birtokokon maradhattak meg, illetve települhettek le. Sopron megyében Farádon, Vásárosfaluban és Keresztúron, ahol a csornai prépostság és Szanyban, ahol a győri püspökség volt a tulajdonos. Vásárosfaluban tehát már az 1600-as évek végén éltek zsidók. Erről tanúskodtak a zsidó temető földbe süppedt sírkövei, amelyek az 1600-as évek elejéig őrizték a „történelem előtti” időket. A sírkert köveit befedte a föld, benőtte a fű. Ebből a füves talajból álltak ki a 20-30cm-es kövek, amelyekről csak az őslakosok tudták, hogy ez egy temető. Ezt a tényt tudta meg egy –akkor Beledben élő- zsidó férfi, és a fellelhető sírköveket kiásatta és átvitette a beledi zsidó temetőbe. Volt közöttük olyan sírkő is amelyből kiderült, hogy egy 1788 május 4-én elhunyt férfi emlékét őrzi. A sírkövek vizsgálata során valószínűsíthető volt, hogy a Vásárosfaluban lévő XVIII. századi temetkezési hely egy a beledinél korábbi közösséghez tartozott.

 

 

 

Eseménynaptár

<<  Április 2019  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Ma 2019. április 22., hétfő, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

Friss hírek

Faluház külső felújítása és energetikai fejlesztése Pályázat kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16 Projekt azonosítószáma: 1774267701
05 február 2018, 17.12
Vásárosfalu Településiarculati Kézi Könyv tervezet
10 január 2018, 18.20
Márton nap 2017
05 november 2017, 12.58
CSALÁDI NAP
10 október 2017, 13.05
Állás Falugondnoki
02 október 2017, 14.08
BURSA HUNGARICA 2017
25 október 2016, 10.14